Ciljevi

O programu Arhitektura i djeca

Program Međunarodnog udruženja arhitekata (UIA) – Architecture & Children: Built Environment Education Network – pokrenut je s ciljem edukacije djece u temama izgrađenog okoliša, arhitekture, urbanizma i nasljeđa, kako bi kao odrasli građani, budući korisnici prostora, mogli razumjeti prostor koji ih okružuje, aktivno sudjelovati u njegovom kreiranju, uvažavajući pritom i njegovu povijest i suvremenost, da bi se u konačnici stvorili uvjeti za zdrav i harmoničan životni okvir.
Program se kao nekomercijalni projekt provodi u dvadesetak zemalja svijeta pri nacionalnim strukovnim udruženjima, a njegov je zadatak iniciranje i praćenje različitih aktivnosti vezanih uz ciljeve programa te uključivanje programa u obrazovni kurikulum. Hrvatska postaje članicom programa 2007. godine na inicijativu tadašnje predsjednice Hrvatske komore arhitekata Helene Knifić-Schaps. Temelje projekta u Hrvatskoj, kao i prve arhitektonske radionice za djecu u sklopu programa, osmišljavaju i provode Sanja Filep i Aneta Mudronja Pletenac. HKA je od početka nositelj nacionalnog programa Arhitektura i djeca, a njegova voditeljica i povjerenica u  radnoj grupi UIA je od 2007.-2010. izv.prof. Sanja Filep, a od 2010. Mia Roth-Čerina. Odbor Arhitektura i djeca Hrvatske komore arhitekata od 2010. činili su Mia Roth-Čerina, Sanja Filep, Luka Korlaet i Gordana Košćec, a od 2015. program predstavlja Mia Roth-Čerina u okviru Odbora za obrazovanje. Od uvođenja programa u Hrvatsku, organiziraju se brojne aktivnosti – prije svega arhitektonske radionice za djecu u suradnji s osnovnim školama i galerijama, a zatim i inicijative pokrenute prema Ministartsvu znanosti, obrazovanja i športa sa svrhom uključivanja tema arhitekture, urbanizma i graditeljskog nasljeđa u redovni školski kurikulum.

“Arhitektura i izgrađeni okoliš – naše građevine, sela, gradovi, krajolici – pružaju okvir svim ljudskim aktivnostima i interakciji. Mi im dajemo oblik i oni oblikuju nas. Djeluju na stanje svijesti, duha, tijela, na način na koji se krećemo od mjesta do mjesta i način na koji se susrećemo. Uključuju kolektivno, društveno i kritičko djelovanje. Kroz simboličke, javne i privatne strukture i mjesta, predstavljaju vrijednosni sustav društva u konkretnom obliku. (...) Kvalitetu našeg budućeg okoliša odredit će djeca današnjice. Njihova sposobnost da donose trezvene, informirane odluke ovisit će o znanju, vještinama i sposobnostima koje će steći u tijeku svog obrazovanja. Njihov dom, škola, susjedstvo i zajednica šalju im poruku o njihovom mjestu na svijetu. U dobru ili zlu, okoliš pruža kontekst, ‘cadre de vie’, koji tako izrazito utječe na fizičku i psihološku kvalitetu njihovih života, i u kojima će stasati u buduću ulogu građana.”
(iz Ciljeva programa Arhitektura i djeca UIA)

“Pojednostavljeno, izravni ciljevi obrazovanja u temama koje se odnose na izgrađeni okoliš mogu uključivati sljedeće:

  • osjetilno osvještavanje karakteristika prostora u kojima se kreću – javno/privatno, interijer/eksterijer
  • osvještavanje uloga, prava i odgovornosti u stvaranju izgrađenog okoliša
  • vrednovanje arhitektonske baštine i suvremene arhitekture
  • razumijevanje odnosa između izgrađenog i prirodnog okoliša, te veze između održivog razvoja i kvalitete života
  • vokabulara koji je potreban da bi se diskutiralo o kvaliteti građevine ili mjesta i o tome u kakvom su odnosu prema životu u zajednici
  • iskustvo analitičkih i problemskih metoda procesa projektiranja
  • sposobnost rada u grupi, sposobnost promatranja, identifikacije problema i nalaženja kreativnih rješenja
  • mogućnost eksperimentiranja s tehnikama, oblicima i materijalima
  • sposobnost vježbanja osjetljivosti i imaginacije, ukusa i kritičke prosudbe
  • otkrivanje arhitekture kao kreativne intelektualne discipline istraživanja i projektiranja koja se referira na humanost, kulturu, nasljeđe, prirodu i društvo.”

(Iz poglavlja “Programme objectives”, “Built Environment Education Guidelines”, UIA, 2008.)

Smjernice na engleskom u cijelosti možete preuzeti ovdje.