Vijesti

02/10/2016

Room for Children in the City

Konferencija se održala 27. rujna 2016 u muzeju ArkDes u Stockholmu

Na konfreneciji koja je okupila predavače iz cijelog svijeta predstavljale su se različite metode rada s djecom u planiranju grada, interveniranju u postojećim situacijama, te radionice za djecu s naglaskom na participaciju i učenje čitanja izgrađenog okoliša. Konferenciju je otvorio predsjednik Sveriges Arkitekter Tobias Olsson, a zajednički su je organizirale Suzanne de Laval, predstavnica Švedske u međunarodnom programu UIA Architecture and Children, te Madelene Beckman, voditeljica pedagoškog odjela u ArkDes-u.