Vijesti

17/09/2014

Prostor.i.ja u programu Ruksak pun kulture

Prostor.i.ja - Mala škola arhitekture jedan je od programa prijavljenih na natječaj Ministarstva kulture "Ruksak pun kulture". Arhitektonska radionica za djecu održana je 12. rujna u Drenovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

"Ruksak (pun) kulture" je projekt koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i  umjetničkim sadržajima. Projekt zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. U program su uključene kazališna umjetnost, filmska umjetnost, glazbena umjetnost, plesna umjetnost, likovna umjetnost, književnost, baština i programi studenata umjetničkih akademija.

Udruga za promicanje vizualne kulture je na objavljeni natječaj prijavila odabrane radionice iz programa Prostor.i.ja, a prva radionica u Drenovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji održana je u petak, 12. rujna 2014. Tema je bila transformacija dvonimenzionalnih likova u trodimenzionalna tijela te njihovo konfiguriranje u urbane, odnosno ovaj puta prilagođeno lokaciji, i ruralne matrice. Kao uvod u radionicu prikazan je kratak film s uputama za radionicu "2D-3D-City" pripremljen u proljeće za časopis Amag.