Vijesti

Ciklus ''Prostor.i.ja - mala škola arhitekture'' u šk. god. 2011./2012. | 15/11/2011

Poziv na radionicu 'Granica i ja' 19.11.2011.

Arhitektonska radionica za djecu pod nazivom 'Granica i ja' problematizira glavnu temu ovogodišnjeg izdanja međunarodnog konceptualnog natječaja ThinkSpace - Borders u organizaciji Društva arhitekata Zagreba. Radionica će se održati u Kući za ljude i umjetnost Lauba i organizira se u suradnji s Laubicom - serijom subotnjih besplatnih radionica za djecu.

Temu granice djeca će obrađivati osvještavanjem elementranog odnosa tijela i prostora, kao i granice tijela naspram okoline: kako je prostor definiran svojom granicom, kako tijelom određujemo prostornu granicu samostalno i u grupi, kako izostanak predmeta ili tijela koji je okupirao prostor definira novu granicu...

Radionica je besplatna i namijenjena djeci od 5 do 12 godina. Prethodne najave nisu potrebne, a počinje u 15 sati.

Prvu ovogodišnju radionicu Male škole arhitekture potpisuje tim MŠA – Aneta Mudronja Pletenac, Mia Roth Čerina, Jelena Perić Bulaja, Gordana Košćec i Davorka Perić. 

Podsjetimo, u školskoj godini 2010./2011. pokrenute su arhitektonske radionice za djecu zagrebačkih osnovnih škola koje su se odvijale u Društvu arhitekata Zagreba i zagrebačkim osnovnim školama, a vodili su ih različiti arhitekti i arhitektonski uredi u suradnji s učiteljima likovne kulture. Ciklus se nastavlja u školskoj godini 2011./2012. U radionicama djeca istražuju, crtaju, grade, oblikuju, upoznaju svijet arhitekture i urbanizma kroz kreativnu igru i stvaranje.

Program je dio inicijativa s dugoročnim ciljem razvijanja vizualnog senzibiliteta, a namjera je i da radionice posluže kao pilot-projekti mogućih aktivnosti u okviru nastave likovne (vizualne) kulture, izbornih ili slobodnih aktivnosti.