Vijesti

25/10/2010

Najava ciklusa radionica Prostor.i.ja – mala škola arhitekture u školskoj godini 2010./2011.

Društvo arhitekata Zagreba, odbor Arhitektura i djeca pri HKA i Udruga za promicanje vizualne kulture OPA najavljuju ciklus arhitektonskih radionica za djecu 'Prostor.i.ja – mala škola arhitekture' koji će se organizirati tijekom školske godine 2010./2011. u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/I za djecu zagrebačkih osnovnih škola.

Radionice će voditi različiti arhitekti i arhitektonski uredi u suradnji s učiteljima likovne kulture. U radionicama djeca istražuju, crtaju, grade, oblikuju, upoznaju svijet arhitekture i urbanizma kroz kreativnu igru i stvaranje. Program je dio inicijativa s dugoročnim ciljem razvijanja vizualnog senzibiliteta. Cilj je uključiti što više učenika u ovaj projekt, te ostvariti kvalitetnu suradnju između arhitekata, edukatora i škola. Želja nam je da ovakav oblik rada s djecom stvori preduvjete za kvalitetno vizualno obrazovanje, te da radionice posluže kao pilot-projekti mogućih aktivnosti u okviru nastave likovne (vizualne) kulture, izbornih ili slobodnih aktivnosti. Voditeljice projekta su Aneta Mudronja-Pletenac, Mia Roth-Čerina, Gordana Košćec i Davorka Perić. Arhitekti koji žele voditi radionice, djeca i škole koje na njima žele sudjelovati, te sponzori koji su spremni pomoći radionice donacijom materijala mogu se javiti na mail programi@d-a-z.hr

Galerija slika