Vijesti

19/09/2014

ApolitikA, obrazovanje i kultura građenja

Informativno-edukativni modul održan 16. rujna u Hrvatskoj gospodarskoj komori pokazao je različite aspekte koji doprinose kulturi građenja kao preduvjeta kvalitetnog i funkcionalnog prostora.

Vijest o održanim predavanjima i zaključcima panela prenosimo s portala Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Hrvatske gospodarske komore:

Četvrti edukacijski modul pod nazivom „Obrazovanje“, kojega je Hrvatska gospodarska komora organizirala u suradnji s Radnom skupinom za praćenje implementacije ciljeva iz dokumenta ApolitikA, održan je 16. rujna u HGK.

U Modulu 4 bilo je govora o strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih u području arhitekture, urbanizma i inženjerskih disciplina, povezanosti Apolitike s obrazovanjem kroz odgoj i školovanje, kao provedbi nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

„Od ranije je poznato da su osnovni ciljevi dokumenta ApolitikA inzistiranje na kulturi građenja, kao preduvjeta kvalitete i funkcionalno izgrađenog prostora koji time omogućuje kvalitetniji život i kvalitetniju arhitekturu. Budući da se spomenuti ciljevi međusobno prožimaju, osiguranje ekološko održivog prostora provodi se uz pomoć struke i gospodarstvenika, ali i stanovništva. Zato je ovaj edukacijski modul posebice značajan, jer se ostvarenje ciljeva koji se predstavljaju kroz današnje prezentacije u velikoj mjeri olakšava provedba projekta ApolitikA, odnosno provedba glavnih zadataka predviđenih ovim nacionalnim smjernicama,“ naglasio je u uvodnom dijelu govoru Damir Percel, direktor Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK.

Gordana Paškvan Budiselić iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih predstavila je osnovne informacije o aktualnim procesima u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u obrazovnom sektoru graditeljstva i geodezije, istaknuvši pritom važnost kvalificirane radne snage, kao i važnost formiranja novog sektorskog vijeća te ubrzanje procesa vrednovanja i priznanja stečenih kompetencija kako bi velik broj radnika imao priliku ostvariti potrebne kvalifikacije za svoj rad, a koje danas često nemaju.

Mia Roth Čerina, voditeljica programa „Arhitektura&djeca“ Hrvatske komore arhitekata govorila je o načinima educiranja djece u području arhitekture i izgrađenog okoliša te je predstavila interdisciplinarne metode djelovanja programa „Arhitektura&djeca“ u kojemu se ravnopravno isprepliću radionice u školama, javno djelovanje kroz medije i izložbe te inicijative upućene nadležnim tijelima i strukovnim organizacijama. Upozorila je na problem praktične implementacije na području arhitekture i dizajna u redovnom osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Između ostalog, najavila je strategiju poticanja kreativnosti u obrazovanju, koja će biti predstavljena u listopadu ove godine te je ujedno pozvala sve prisutne predstavnike strukovnih i gospodarskih tijela da podrže strategiju.

Arhitekt Krunoslav Šmit predstavio je obrazovanja u području arhitekture, urbanizma i inženjerskih disciplina te upoznao prisutne sa načinom studiranja na Sveučilišnom studiju Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i organizaciji studiranja po bolonjskom procesu. Kada je bilo riječi o obrazovanju i Apolitici, istaknuo je neke od izazova poput interdisciplinarnosti, specijalizaciji, obveznim i izbornim kolegijima, zakonskoj regulativi i ovlaštenjima po završetku studija, kao i međunarodnoj usporedivosti u području znanosti.

O provedbi nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti govorila je Ivana Banjad Pečur, predstojnica Zavoda za materijale na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istaknula je problem nedostatka kvalificirane radne snage potrebne za energetsku obnovu i gradnju. Da bi se postigli ciljevi Europske politike 20-20-20, što znači da se u 2020. godini smanji potrošnja energije u zgradama za 20 posto, da se smanji emisija CO2 plinova za 20 posto i da se za 20 posto poveća udio obnovljivih izvora energije u zgradama, prema EPBD direktivi, potrebna je obučena radna snaga. Stoga, je pokrenuta EU inicijativa „Build up skills“, u sklopu Croatia Croskills, u kojoj su predstavljene nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti. Cilj inicijative je dopuniti postojeće i buduće obrazovanje i obučavanje radnika i instalatera na gradilištu u sektoru zgradarstva povećati broj kvalificiranih radnika i instalatera u cijeloj Europi koji će znati raditi na energetskoj obnovi zgrada.