Radionice


27/01/2017

Školski sat, HRT

Različiti pristupi učenju o arhitekturi, novim tehnologijama u oblikovanju, ali i poticanju kreativnosti, teme su nekoliko emisija serijala Školski sat u školskoj godini 2016./17.

Obično se teme arhitekture i dizajna, posebno u njihovom stvaralačkom aspektu, u osnovnom obrazovanju vežu uz nastavu likovne kulture - no one su usko vezane i uz nastavu tehničke kulture i vezanih vannastavnih aktivnosti. Upravo je konvergiranje tema oblikovanja, inovativnosti, novih tehnologija, prostora, arhitekture i grada - vizualne i tehničke kulture te kreativnosti i inovativnosti - tema nekoliko emisija Školskog sata. Sa scenaristicom Ksenijom Foretić su surađivali Mia Roth-Čerina, Roberto Vdović i Kristina Careva. Prikazana radionica bit će prilog u jednoj od emisija, a u osnovnoj školi Ivana Gundulića u Zagrebu su je vodili Luka Korlaet i Mia Roth-Čerina u suradnji s učiteljicom Sanjom Karl. U radionici su sudjelovali učenici trećeg razreda, a bila je temeljena na radionici 2D-3D-Grad koju su prvi puta u osnovoj školi JJ Strossmayera izveli Luka Korlaet, Ivan Zloušić i Tamara Vidović 2011. godine.

Galerija slika