Radionice


15/06/2012

Mala škola arhitekture u školama: OŠ Šestine 05

Boja!

Peta radionica u OŠ Šestine obradila je temu boje u arhitekturi, nastavljajući se na radionicu prof. Nede Cilinger održane u proljeće 2011. u sklopu programa Prostor.i.ja. Radionicu su osmislili i vodili učiteljica likovne kulture Ida Loher sa studentima volonterima s Arhitektonskog fakulteta, Likovne akademije i Učiteljskog fakulteta, koji su pratili sve radionice ovog 'šestinskog ciklusa'. Nakon uvodnog dijela i pripreme projekata, učenici su na tri mjesta u unutar učionice te oko škole izravno intervenirali bojom. Film studenta Ivana Zloušića koji dokumentira radionicu pogledajte ovdje