Golden cube awards

10/03/2014

Predstavljamo Akciju Stari plac, dobitnika GC nagrade za institucije

Akcija Stari plac kojeg je pokrenula Platforma 9,81 u suradnji s NS Dubrava, OŠ Marije Jurić Zagorke i DV Ivana Brlić Mažuranić okupila je tijekom 2013. godine preko 500 djece, njihovih roditelja, lokalne zajednice i različitih stručnjaka koji su promišljali prostor Starog placa u Dubravi.

U drugom izdanju natječaja za UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade kojeg je proveo program Arhitektura i djeca Hrvatske komore arhitekata donesene su dvije nacionalne nagrade u dvije kategorije - za institucije i za tiskani medij. Nagrada za institucije dodijeljena je programu 'Akcija stari plac' sudionika Platforme 9,81 koji ga je provodio u suradnji s NS Dubrava, OŠ Marije Jurić Zagorke, DV Ivana Brlić Mažuranić te potporu Ureda za graditeljstvo, Ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada, Vijeće gradske četvrti Donja Dubrava te Zagrebački holding - tržnice tijekom 2013. godine. U akciji su sudjelovali Mirjana Sever, Leo Vukelić, Marko Sančanin, Igor Toš, Bernarda Cesar, Ana Mikelić, Jens Brandt, Zvonimir Lozić, Marko Lucić, Marko Hodak, Ana Mikelić, Tana Morić, Ivana Golub, Marija Palić te učenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda. U nastavku prenosimo cjelovito obrazloženje natjecatelja.

Grad Zagreb odlučio je obnoviti staru tržnicu u Cerskoj kako bi ona ponovo služila stanovnicima Donje Dubrave – ali ne samo kao tržnica nego prvenstveno kao javni prostor na kojemu će se moći održavati brojne javne i kulturne aktivnosti.

No, pitanja koja postavljamo uz projekt:  Što Donjoj Dubravi treba i što građani žele na lokaciji starog placa?

Hoće li to biti novi trg na kojemu će se moći šetati i piti kava ili će imati i druge funkcije kao na primjer slušanje koncerata, ljetno kino na velikom platnu ili pozornica na kotačima za kazališne predstave?

Ili bi to mogao biti novi prostor namijenjen sportu i rekreaciji na kojem će se igrati i gledati košarka na igralištu s pomičnim tribinama i pomičnim koševima? Hoće li se ipak naći mjesta za štandove i tržnicu kad stanovnici budu željeli kupovati voće i povrće? Treba li nam na trgu zelenila ili fontana? Možda će novi trg imati od svega po malo.

Sve su to pitanja oko kojih arhitekti mogu pomoći svojom maštom, ali i pitajući stanovnike Dubrave te promatrajući  što se na staroj tržnici već danas događa. Kakav se život odvija u zgradama na njenim rubovima i što rade prolaznici koji ipak zastanu i popiju kavu ili odšeću do pučke kuhinje, kazališta ili boksačkog kluba?

Radionica za učenike 5., 6., 7. i 8. razreda OŠ Marije Jurić Zagorke imala je za cilj približiti učenicima posao arhitekta i uključiti ih zajedno s roditeljima u razmišljanje o idejama za obnovu stare tržnice u Cerskoj.

Radionice Novi Stari Plac  sa djecom na temu obnove starog placa središnji su dio projekta Akcija Stari Plac, ne samo iz razloga što je na taj način uključeno 500 malih sudionika u osmišljavanju potreba javnog prostora građana Donje Dubrave – već što je ova radionica i akcija jedinstveni primjer participacije najmlađih građana u osmišljavanju sadržaja i namjena javnog prostora u njihovom neposrednom okolišu. Nakon ovih radionica i projektne nastave nastalo je oko 200 dječjih radova na temu Starog placa i arhitektonsko-urbanističkih prijedloga rješenja kroz makete placa, ptičje perspektive u pastelu te makete urbane opreme. Selekcija radova predstavljena je na izložbi u Dječjem kazalištu u Cerskoj koja je okupila male autore i njihove roditelje, a mogla se pogledati u periodu tjedan dana nakon otvorenja. Ove su radionice dio projektnog istraživanja koje koristi metodu akcijskog istraživanja koje se primjenjuje specifično za planiranje intervencije u prostoru. AkcijuStariplacmožemo  evauliratikao pionirskodostignućeprimjeneAKCIJSKOGISTRAŽIVANJAnaspecifičnopodručjeplaniranjaintervencijeuprostoru (okolini), kao „pilot projekt“  koji može postati novi model rješavanja prostorno-urbanističko-krajobrazno-arhitektonskih problema. Ona svakako pretpostavlja spremnost za učenje svih aktera istraživanja i akcije, u cilju prevladavanja aktualnog stanja inercije, apatije, nepovjerenja i ideološko-metodoloških lutanja na tom stručnom (i znanstvenom) području.

Sastavni dio projekta Akcija Stari Plac bio je rad s učenicima OŠ Marije Jurić Zagorke od petog do osmog razreda.

Učenicima se objašnjava projekt Akcija Stari Plac i njihov zadatak kroz malu prezentaciju prilagođenu uzrastu, potom ih se izvodi konkretno na lokaciju projekta gdje oni bilježe određene parametre, upoznaju se sa konkretnim fizičkim prostorom, ovdje im se pojašnjavaju socijalni i tehnički aspekti lokacije, društvena, ekonomska i ekološka održivosti kroz malo terensko istraživanje koje vrše prema vlastitim sklonostima - fotografiraju, snimaju, intervjuiraju polaznike i na temelju toga rade okvirne skice. Kasnije u učionici ovisno o različitim zadacima kroz razrede formiraju se u timove (grupe do 3 učenika) ili rade samostalno. Na lokaciji je učenicima podijeljen obrazac za ispitivanje potreba na lokaciji koji su ispunili kod kuće za domaću zadaću sa svojim roditeljima. Radionica (blok sat nastave likovnog odgoja) zamišljena je kao vježba arhitektonskog koncipiranja prostora sredstvima likovnog izražavanja prema osobnoj mašti, na osnovu promatranja lokacije, ispitivanja potreba i razgovora koji su obavili na lokaciji i sa svojim roditeljima te razgovora na satu sa kolegama i učiteljima. Osnovni format vježbe je izrada umanjene  makete prostora Starog Placa te se uklapa u nastavnu jedinicu Urbanističko oblikovanje prostora (osmi razred) .  Učenici su na raspolaganju imali plan lokacije u mjerilu 1:100 (1:50) i zračnu fotografiju te jednu zajedničku maketu šire zone obuhvata lokacije 1:100 (1:50) koja je poslužila i za finalno fotografiranje te materijal i pribor za izradu makete. Rad uključuje i kratki tehnički opis idejnog koncepta (do jedne stranice) te priloge koji se sastoje od prikupljenih materijala sa obilaska lokacije.

Ostali formati vježbe po razredima koji su se uklopili u nastavnu jedinicu bili su:

Ptičja perspektiva (sedmi razredi)koja je zamišljena kao vježba arhitektonskog koncipiranja ploha i volumena prostora na i oko trga. U tome su im koristile vlastite ideje, ali i promatranje lokacije, ispitivanje potreba i razgovori koje su obavili na lokaciji te sa svojim roditeljima i na satu sa kolegama i učiteljima. Osnovni format vježbe je izrada ptičje perspektive prostora stare tržnice i užeg okoliša u tehnici uljanih pastela. Učenici su se podjednako koncentrirati na izgled trga kao i na izgled okolnih zgrada.

Odnos oblika, materijala i funkcije (šesti razredi) - oblikovanje urbanog namještaja i taktilnog ugođaja ambijenta trga. Osnovni format vježbe bio je izrada umanjene  makete prostora Starog Placa.

Složene prostorne strukture (peti razredi) - vježba arhitektonskog organiziranja prostora i koncipiranja prostornih elemenata (zid, strop, otvor, put, stubište). U tome su im koristile vlastite ideje, ali i promatranje lokacije, ispitivanje potreba i razgovori koje su obavili na lokaciji te sa svojim roditeljima i na satu sa kolegama i učiteljima. Osnovni format vježbe je izrada makete prostora stare tržnice i užeg okoliša u tehnici makete od papira.

Iz odnosa prema radu i promatranju nastupa i kreativnog rada učenika – cijeli se proces pokazao kao vrlo zabavan i opušteniji nego u klasičnoj nastavi. S tim da izmještanjem radionice van prostorija škole – učenici bi bili za neki stupanj opušteniji i slobodniji u izražavanju.

Aktivnosti i radionice realizirane su pomoću interdisciplinarnih i transdisciplinarnih metoda i stekle uvažavanje i potporu šire građanske zajednice, obrazovnih institucija, roditelja učenika itd.

Sve navedene aktivnosti moguće je implementirati na kontinuiranoj osnovi uz volju i želju obrazovnih institucija.

 

Kritička procjena rezultata:  Iz političkih razloga rezultati projekta Akcija Stari Plac za sada su odbačeni kao pomoć u raspisivanju projektne i programske podloge za eventualni arhitektonsko-urbanistički natječaj za prostor tržnice u Cerskoj. 

Galerija slika