Golden cube awards

30/01/2017

Golden Cube Awards

Rok je produžen do 15. veljače!

UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade organizira UIA-in radni program Arhitektura i djeca (Architecture & Children). Nagrada se dodjeljuje za pojedinačne aktivnosti, proizvode ili kontinuirane programe osobama, školama ili institucijama koje za djecu i mlade osmišljaju radionice, projekte, programe, didaktičke materijale i sl. kojima je cilj educiranje djece i mladih o izgrađenom okolišu. Cilj je prepoznati, potaknuti i podržati osobe i organizacije koje polažu temelje arhitektonske kulture i pomažu djeci i mladima, od vrtićkog uzrasta do osamnaeste godine, da razumiju arhitekturu, urbanizam i procese koji oblikuju našu okolinu. To će im pomoći da kao odrasli građani učinkovito sudjeluju u kreiranju i inteligentnom korištenju visokokvalitetne arhitekture koja je humana, održiva i poštuje kontekst u kojem se nalazi.

Pozivamo osobe, škole i institucije da prema uputama koje su u nastavku na natječaj predaju natječajnu dokumentaciju, te eventualno dodatne materijale odnosno proizvode (publikacije, alate, igre, komplete, vodiče, filmove, kompjuterske programe, itd.) čija je svrha educirati djecu i mlade o arhitekturi i izgrađenom okolišu.

Proces dodjele UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrada nije standardni „natječaj“ u svrhe kojega bi se od sudionika zahtijevalo razvijanje novih projekata, već se sudionici pozivaju na podnošenje prijava koje opisuju aktivnost koja je već u tijeku ili događaj koji se već održao, ili već gotovi proizvod, u razdoblju između 1. rujna 2014. i isteka roka za podnošenje prijava – 31. siječnja 2017. Rok je produžen do 15. veljače!

Sudionici i nacionalne organizacije članice trebaju imati na umu da se neka određena aktivnost ili proizvod mogu prijaviti za nadmetanje u samo jednoj nagradnoj kategoriji. Međutim, sudionik koji provodi više od jedne aktivnosti ili nudi više od jednog proizvoda ima pravo podnijeti zasebne prijave za svaku takvu aktivnost ili proizvod.

Nagrade će se dodjeljivati u tri kategorije:

1. Nagrada za škole

Za ovu se nagradu mogu nadmetati sve škole koje djeci i mladima pružaju opće obrazovanje u skladu sa državnim ili nacionalnim kurikulumom. (Škole koje nude specijalističko ili stručno obrazovanje sa područja umjetnosti, dizajna, arhitekture ili povezanih područja ne mogu se natjecati u ovoj kategoriji).

2. Nagrada za institucije

Za ovu se nagradu mogu nadmetati muzeji, galerije, zaklade, društva, udruge i druge organizacije, pojedinačno ili u međusobnoj suradnji, iz bilo kojeg područja. (Škole koje nude specijalističko ili stručno obrazovanje sa područja umjetnosti, dizajna, arhitekture ili povezanih područja mogu se natjecati u ovoj kategoriji.)

3. Nagrada za tiskane medije i alate

U ovoj se kategoriji dodjeljuje nagrada za tiskane medije (članke, knjige, časopise) i ne-audiovizualne didaktičke alate. Za ove se nagrade mogu nadmetati osobe ili organizacije koje se bave bilo kojim područjem.

4. Nagrada za audiovizualne medije

U ovoj se kategoriji dodjeljuje nagrada za audiovizualne medije (dokumentarni filmovi, filmovi, TV programi, internetske stranice). Za ove se nagrade mogu nadmetati osobe ili organizacije koje se bave bilo kojim područjem.

Nacionalni žiri treba odabrati maksimalno jednu nagradu za svaku nagradnu kategoriju i poslati ih do 15. ožujka 2017. u UIA u Pariz kao nacionalne nominacije za međunarodnu UIA Architecture & Children Golden Cubes nagradu. Nagrađeni sudionici će dobiti potvrdu o nagradi, a nagrađeni projekti će biti izloženi i objavljeni u strukovnim glasilima. Nominacije za međunarodne nagrade može podnijeti jedino nacionalna organizacija članica, ispunjavanjem službenog Obrasca za nominacije za UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade. Nacionalna organizacija članica može podnijeti samo jednu nominaciju za svaku nagradu.

UIA-in radni program Arhitektura i djeca imenuje ocjenjivački sud za međunarodnu dodjelu koji će se sastojati od jedne međunarodno poznate osobe neovisno o struci, četiri arhitekta imenovana od strane UIA-e (uključujući članove UIA-inog radnog programa Arhitektura i djeca), jednog stručnjaka za obrazovanje i jednog stručnjaka za medije. Ocjenjivački sud odlučuje većinom glasova. Popis nagrada i izvještaj žirija trebaju potpisati svi članovi žirija prije raspuštanja istoga i primjerak poslati tajništvu UIA-e.

Međunarodni ocjenjivački sud izabrat će po jednu nagradu za svaku kategoriju birajući iz nacionalnih nominacija. Svečana dodjela međunarodne UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade održat će se u rujnu 2017. u Seoulu za vrijeme održavanja Međunarodnog kongresa UIA. Tom će prilikom biti organizirana i izložba nagrađenih i pohvaljenih plakata pristiglih na međunarodni natječaj.

Rokovi

31. siječnja 2017. rok za predaju natječajnih materijala

15. veljače 2017. – završetak rada Ocjenjivačkog suda i obavijest o nagradama

16. veljače-1. ožujka 2017. – priprema i prijevod nagrađenih radova za međunarodni natječaj u suradnji natjecatelja i ocjenjivačkog suda prema propozicijama međunarodnog natječaja

15. ožujka 2017. – rok za slanje nacionalnih nagrada u sjedište UIA u Pariz

travanj 2017. – Pariz: rad međunarodnog ocjenjivačkog suda i objava rezultata

rujan 2017. – Seoul: svečana dodjela nagrada na Kongresu UIA

 

Obavezni sadržaj predanih nacionalnih prijava

Svaki sudionik nacionalnim organizatorima treba dostaviti sljedeće:

1. Popunjenu službenu prijavnicu za UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade (preuzmite ovdje) 

2. Word file koji uključuje sljedeće podatke:

·         Kratke informacije o sudioniku i projektu.

·         Tekstualni opis projekta strukturiran prema Kriterijima za dodjelu. 

         ·         Ilustracije projekta. Vrsta ilustracije ovisi o prirodi projekta i o istoj sudionik odlučuje prema vlastitom nahođenju.

Detaljne Upute za pripremu dokumenta su u nastavku (zeleni tekst).

3. Do deset fotografija .tiff ili .jpg formata koji dokumentiraju rad i/ ili .pdf pratećih materijala

4. Eventualno uzorak originalnih materijala ukoliko postoje (knjiga, alat, igra, film, disk, program aktivnosti, itd.) u obliku i na jeziku na kojem je materijal izvorno izrađen.

 

Svi materijali šalju se do 31. siječnja 2017. u 14 h na mail aid@arhitekti-hka.hr

 

 

Upute za pripremu tekstualnog dijela prijave (strukturirati prema navedenim rubrikama):

 

Nagradna kategorija

Potrebno je upisati „Nagrada za škole“, „Nagrada za institucije“, „Tiskani mediji“ ili „Audiovizualni mediji“. Može se odabrati samo jedna kategorija.

 

Grad

Upisati lokaciju(e) na kojoj je aktivnost provedena ili na kojoj je proizvod objavljen ili emitiran.

 

Naziv sudionika

Ovo može biti ili ime jedne osobe (na primjer autora knjige) ili organizacije (na primjer ime škole koja je razvila relevantnu obrazovnu aktivnost).

 

Članovi tima

Sudionici ovdje trebaju navesti imena svih autora, suradnika, partnera ili konzultanata koji su sudjelovali u razvoju, proizvodnji ili isporuci proizvoda ili aktivnosti. Trebate navesti sve osobe ili organizacije čije sudjelovanje treba spomenuti u bilo kojoj publikaciji ili na bilo kojoj izložbi.

 

Dobna skupina djece

Ovdje je potrebno upisati dobnu skupinu djece za koju su proizvod ili aktivnost osmišljeni (na primjer mladi od 12-14 godina).

 

Broj djece

Ovdje se upisuje broj djece ili mladih za koji su proizvod ili aktivnost osmišljeni i publiku koju je proizvod dosegnuo ili broj djece koja su sudjelovala u događanju ili aktivnosti. Na primjer, ako je aktivnost osmišljena za grupe od 20 djece, ali je ponovljena deset puta, upišite 20 x 10 = 200.

 

Trajanje aktivnosti

U slučaju proizvoda ili publikacije, navedite datum izdavanja; za film, audio ili televiziju, učestalost i trajanje emitiranja. Za aktivnost se navodi broj sati/dana/tjedana/godina koliko je aktivnost trajala ili koliko je planirana trajati. Na primjer, za jednokratno događanje možete upisati „1 dan“. Ako se radi o programu koji se sastoji od deset sesija, možete upisati „2 sata x 10 = 20 sati“.

 

Ciljevi/rezultati

Ukratko opišite ciljeve i evaluaciju rezultata projekta.

 

Tekstualni opis

Upisuje se u polje pod nazivom „Slobodan opis“. Sudionici ovdje trebaju jasno i sažeto objasniti na koji način njihov projekt zadovoljava kriterije iz Pravila natječaja:

 

  • Što djeca uče i koje vještine stječu?
  • Na koji to način poboljšava njihovo razumijevanje arhitekture?
  • Na koji način doprinosi njihovom razumijevanju društvene, ekonomske i ekološke održivosti?
  • Na koji način potiče njihovu osjetljivost, kreativnost i kritičko razmišljanje?
  • Je li aktivnost zabavna?
  • Uživa li potporu obrazovnih tijela ili zajednice?
  • Uključuje li suradnju ili interdisciplinarna partnerstva?
  • Je li aktivnost moguće implementirati na kontinuiranoj osnovi?

 

Treba završiti kratkom kritičkom procjenom rezultata projekta.

 

Slike u *.jpg ili *.tiff formatu

Prilaganje ilustrativnog materijala bilo koje vrste – fotografija, nacrta, ilustracija, plakata, itd. – sa svrhom najboljeg prikazivanja i objašnjavanja projekta.

 

 

OPĆI UVJETI

Rad ocjenjivačkog suda nacionalnog natječaja

Ocjenjivački sud će pregledati pristigle radove i sastaviti izvještaj o usklađenosti s Pravilima natječaja. Materijali koji nisu potpuni ili sadržajno ne odgovaraju natječaju, te radovi predani nakon roka, neće se razmatrati. Odluke ocjenjivačkog suda su konačne. Ukoliko se ocijeni da se nagrada u nekoj kategoriji ne može dodijeliti jer niti jedan rad ne odgovara kriterijima, ocjenjivački sud zadržava pravo ne dodijeliti nagrade u svim predviđenim kategorijama. Ocjenjivački sud će završiti s radom 15. veljače 2017. i o nagradama obavijestiti autore. U razdoblju od 16. veljače do 1. ožujka autori nagrađenih radova će u suradnji s ocjenjivačkim sudom pripremiti materijale prema Pravilima međunarodne dionice natječaja. Priprema, tisak, prijevod i slanje radova za međunarodni natječaj obavit će se u organizaciji i o trošku provoditelja natječaja.

Jezici prijava

Prijave na nacionalnoj razini trebaju biti na hrvatskom jeziku.

Međunarodna nagrada i ceremonija dodjele

Nagrada za svakog pobjednika na međunarodnom natječaju je Certifikat o nagradi i/ili trofej. Nagrade se dodjeljuju na 26. Kongresu UIA-e koji će se održavati u Seoulu u Južnoj Korejii u rujnu 2017. godine. Pobjednički i pohvaljeni radovi bit će izloženi na izložbi UIA-inog radnog programa Arhitektura i djeca, koja će biti organizirana u sklopu 26. Kongresa UIA-e.  

Pravo sudjelovanja

Na nacionalnom natječaju mogu sudjelovati osobe s prebivalištem Republici Hrvatskoj neovisno o struci, te pravne osobe (javne i privatne) registrirane u Republici Hrvatskoj. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi međunarodne radne skupine UIA Architecture & Children, tajništva UIA-e, komisija, radnih programa ili odbora UIA-e, članovi programa Arhitektura i djeca HKA i Odbora zaobrazovanje, te članovi nacionalnih i međunarodnih Ocjenjivačkih sudova UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrada.

Prihvaćanje pravila

Podnošenje prijave za sudjelovanje na UIA Architecture & Children Golden Cubes nagradama znači da je sudionik suglasan sa uvjetima definiranima u ovim Pravilima.

Neće se razmatrati:

·         Prijave zaprimljene nakon datuma navedenog u uvjetima natječaja

·         Predani materijali koji ne ispunjavaju sve iznad opisane uvjete

·         Prijave sudionika koji ne ispunjavaju uvjete opisane u Pravima sudjelovanja.

Jedna je od funkcija organizatora i donošenje odluke o prikladnosti za sudjelovanje na natječaju i diskvalifikaciji sa natječaja. Odluka provoditelja o ovim pitanjima je konačna i o istoj se neće voditi nikakva korespondencija.

Sudionik je dužan prijave zaštititi od oštećenja u prijevozu i organizatori ne snose nikakvu odgovornost za moguća oštećenja na prijavama.

Evaluacija i kriteriji za dodjelu Golden Cubes nagrada

Evaluacija se provodi u skladu sa zahtjevima iz uvodnog teksta i kriterijima definiranima u Pravilima natječaja. Članovi ocjenjivačkog suda pridržavaju pravo da ne dodijele nagradu ako prema njihovom mišljenju nijedan projekt ne zadovoljava postavljene standarde. Ocjenjivački sud prema vlastitom nahođenju utvrđuje zadane standarde.

Nagrade

Nagrada svakom dobitniku glavne međunarodne nagrade u pojedinoj kategoriji je potvrda i trofej. Nagrade će biti uručene na Kongresu međunarodnog udruženja arhitekata u Seoulu, Južna Koreja, u rujnu 2017.

Objavljivanje radova

Pobjednički i pohvaljeni radovi bit će izloženi na izložbi UIA-inog radnog programa Arhitektura i djeca, koja će biti organizirana u sklopu kongresu UIA-e u Seoulu, i zajedno sa izvješćem žirija, objavljeni na websiteu UIA BEE. Rezultati će biti objavljeni u biltenima UIA-e i promicati se u međunarodnim tiskovinama i medijima.   

Autorska prava i odobrenja

Službena prijavnica za UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade sadrži izjavu, koju trebaju potpisati sudionik ili predstavnik organizacije sudionice, da je projekt rad te osobe ili organizacije, da na njega polažu autorska prava i da su nabavili sva potrebna odobrenja za prijavljivanje istoga na natječaj, u skladu sa uvjetima definiranima u Pravilima natječaja. Nepotpisivanje prijavnice koja sadrži gornju izjavu diskvalificira sudionika od sudjelovanja na natječaju. (Odnosi se na međunarodnu dionicu natječaja).

UIA-in radni program Arhitektura i djeca pridržava pravo uporabe, bez naknade ili dodatnih odobrenja, objavu slika i tekstova na svom website-u i izložbama, publikacijama i promidžbenom materijalu. Autorska prava na izvornu publikaciju ili program aktivnosti koji je poslužio kao osnova za prijavu ostaju u vlasništvu sudionika.

 

Za pitanja i nejasnoće obratite nam se na mail aid@arhitekti-hka.hr

Informacije o programu saznajte na http://www.architectureandchildren-uia.com/

Međunarodno udruženje arhitekata (UIA) http://www.uia-architectes.org/